Nikdy se nesmji nejlpe. Bojm se, e by to mohlo bt naposledy. Jan Werich